Author:admin85 Category: Ekonomi september 20th, 2013 Comments are closed.

Den enes död är den andres bröd.  Så kan man tänka när det gäller bostadspriser för det är extremt tydligt hur konjunkturen påverkar hur priserna på hus och bostadsrätter rör sig. Utgår man från att priset på hus är en värdemätare på hur konjunkturen rör sig så är ekonomin på väg upp i Europa. Under andra kvartalet 2013 steg nämligen priserna vilket inte har skett sedan 2010.

Det som menas är alltså ett allmänt bostadsindex för hela Europa och inte enbart ett enda land. De som följt bostadspriserna i Sverige vet att de krupit uppåt under en lång period. Oftast med mer än vad inflationen varit på vilket gjort att vi haft en reell ökning på priserna under mycket lång tid.  Inte så konstigt då den svenska ekonomin har gått betydligt bättre än resterande Europa under de senaste åren.

Sveriges uppgång det andra kvartalet bestod av 1,5% men det fanns andra länder som hade ännu starkare uppgång. Estland vann första pris på 5,2% under detta kvartal.  Sammantaget har priserna där gått upp 11,9% under det senaste året!

Men uppgångarna ibland annat Sverige har inte kunnat kompensera de kraftiga nedgångarna som varit i andra länder under de tre senaste åren. De kraftigaste nedgångarna har varit i de länder som har haft stark lågkonjunktur. Grekland har t.ex. flera år bakom sig av katastrofal ekonomi. Under det andra kvartalet föll bostadspriserna där med 2,5% vilket är en fortsättning på en dyster trend. Senaste året har de fallit 11,5% och sedan toppnoteringarna på prisnivån kring början av år 2000 har priserna fallit med hela 31%.

Andra länder som det rapporterats om i media när det gäller lågkonjunktur och neddragningar är Spanien och Italien. Även i Spanien har bostadsägarna problem med att få tillbaka de summor som de köpte sina hus för. Genomsnittet här har nämligen också fallit med ca 30% sedan toppnotering. För Italien är samma siffra 15%.

Har man tänkt köpa hus i Spanien kan det alltså vara läge. Inte bara för att priserna fallit kraftigt de senaste åren utan även för att det nu verkar vara en konjunkturuppgång på gång i Europa. Det skulle få med alla länder i uppgången vilket därmed skulle resultera i att huspriserna går upp i dessa länder.  Men det är alltid en risk man tar. Fortsätter det gå ned för landet kan det bli extremt svårt att sälja den dagen man inte vill ha bostaden kvar.

Är man däremot intresserad av att investera i ett land där uppgången har varit störst det senaste kvartalet måste man vända sina blickar mer österut. Taiwan hade en ökning på 7,4% och det i ett land som redan tidigare haft mycket höga priser på boende. Ser man på den senaste 12-månaders perioden vinner däremot Dubai med en ökning på hela 21,7%. Det dessa två länder har gemensamt är en kraftig uppgång i ekonomin så även här stämmer alltså kopplingen mellan konjunktur och huspriser.

Comments are closed.