Archive for the ‘Språk’

Author:admin85 Category: Annat, Språk augusti 31st, 2017 No Responses

Ungefär lika stor som Jämtland är Taiwan hem till 23 miljoner människor som tränger sig på 60% av landets yta där höga berg inte förekommer. Det gör Taiwan till världens andra tätaste bebodd land efter Bangladesh.

Invandrare från Kina sedan 1600-talet och fram till 1949

De flesta av landets befolkning (ca 80%) är ättlingar till invandrarna från södra Kina vid 1600-, 1700- och 1800-talet, huvudsakligen från FuJian provinsen men även från Hakka byarna i Kanton. Hakka folket talar sitt eget Hakka dialekt medan de från FuJian talar en annan dialekt som idag de hellre kallar för taiwanesiska än Syd-Fujianesiska.

Anledningen till att skära bandet med Kina är uppenbar. Vad som mötte dem efter 50 års koloniala ockupation av Japan var en series brutala politiska förföljelser av den dåvarande kinesiska regeringen. Detta har lämnat ett så djupt sår att det än idag inte är fullständigt läkt. Såret manipuleras av politikerna och manifesteras tydligast vid Taiwans presidentval. När en och en halv miljon flyktingar som några år senare (1949) följde den dåvarande kinesiska regeringens reträtt till Taiwan var splittring mellan dem och de infödda taiwaneserna ett rent faktum.

Taiwans austronesiska ursprungsbefolkningar

Oavsett om de gillar det eller inte har samtliga ovannämnda folkgrupper sitt ursprung från Kina på ett eller annat sätt. Till skillnad från dem så finns det en annan grupp som inte alls ha något som helst band med Kina vare sig etniskt, kulturellt eller språkmässigt. Denna grupp är Taiwans urfolk som beräknas till 2,3 % av landets totala befolkning. Urfolken har bott i Taiwan i flera tusen år. Genetiskt och lingvistiskt sett hör urfolken till Austronesiska folk resp. språk, vilket gör att man hittar likheter i andra kulturer i Sydostasien och runt Stilla havet.

Bland Taiwans urfolk finns det 16 olika stammar med varsitt eget språk som inte går att kommunicera på över stamgränsen. Även om deras kulturer är nära varandra så finns det nyanser i levnadssätt och inte minst i folkdräkt som gör var och en extinkt. Det som är gemensamt för dem är deras musikaliska begåvning, vilken får sitt uttryck särskilt i deras skörderitualer. Bland ursprungsbefolkningarna är Bununfolket känt för sin polyfoni i åtta stämmor.

Author:admin85 Category: Kontor, Språk november 10th, 2015 No Responses

Det webdesign och grafisk design har gemensamt är att de bägge hjälper företag att synas bättre. Därmed blir det en del av marknadsföringen för ett företag. Ibland förväxlas dessa två begrepp men det är viktigt att hålla isär dem för att tydligare kunna se vad de olika designmomenteten tillför företaget. Många gånger är det även ett företag som anlitas för web design och ett annat för grafisk design. Självklart finns det även företag som erbjuder dessa bägge tjänsterna men så är det inte alltid.

Webbdesign

Webbdesign handlar om hur en webbplats byggs upp och hur en besökare upplever denna sida. I första hand handlar det om struktur, funktion och layout. Hur ska navigeringen ske och vilka sidor ska vara enklast att nå från menyn? Ska sidan ha ett antal widgets (sidopaneler) och vad ska i så fall finnas där? Kort sagt handlar det om att skapa en tilltalande hemsida som möter de behov av funktioner som finns.

Det är därmed till en webbyrå som man går till i det fall som en webbplats behöver skapas. För det en webbyrå i första hand arbetar med är just webbdesign.

Grafisk Design

Med grafisk design menas tydligare fokus på ett enda objekt. Ett tydligt exempel är logotyper. De som arbetar med att skapa logotyper arbetar med grafisk design. De designar då ett objekt som både ska vara tilltalande mot kunden och passande utifrån var den ska användas. Ska den tryckas på pennor, pins osv. kan det exempelvis inte vara för många smådetaljer.

Ett annat exempel är att dessa kan jobba med att kombinera text och bild till en helhet. Detta kan då ses som ett helt grafiskt element.

Kombinera?

Det är tydligt att webbdesign och grafisk design inte har skottsäkra väggar mellan sig. Ibland kan det vara svårt att veta var gränsen går. Men generellt gäller det att grafisk design har fokus på detaljer och kan förekomma både online och offline. Detta medan webbdesign enbart är online (vilket hörs på namnet) och är mer övergripande.

I det fall som en webbplats ska byggas upp kommer det behövas ett flertal grafiska delar. Det handlar om loggan som oftast sitter högst upp på webbplatsen men även pilar, skyltar, bilder m.m. Ibland handlar det om ”collage” som tar hela sidor. Ungefär där går arbetet över från webbdesign till grafisk design. Grafikerna lämnar sedan över arbetet till de som jobbar med webbdesign för att de sedan ska implementera det på hemsidan.