Archive for maj, 2019

Det finns idag ett flertal kreditgivare som erbjuder företagslån utan säkerhet. Definitionen tolkas däremot något olika så man bör vara noga som låntagare och granska villkoren.

Det finns alltid en säkerhet

I alla låneformer finns det någon slags säkerhet. När banken får en ansökan avgör de hur sannolikt det är att låntagaren kommer att kunna betala tillbaka lånet. Det kallas för att banken gör en kreditbedömning. Man ser på de olika säkerhetsfaktorer som finns så som kassaflöde, om företaget har betalningsanmärkning, ålder osv.

Detta tillsammans ligger till grund för vilken ”säkerhet” banken anser att företaget har. Det är inte någon fysisk säkerhet så som en byggnad eller aktier men det är en bedömning hur ”säkert” det är att lånet återbetalas.

Det är viktigt att ha med sig detta när företagslån ska tecknas. Sedan kan säkerheten öka eller minska beroende på om man har flera solidariska låntagare eller om exempelvis egendom används som säkerhet.

Räkna även på ekonominSnickaren måste även räkna på ekonomin, inte bara passformen på vinklarna.

Säkerhet innebär pant

Inom sammanhang där lån med säkerhet presenteras menas lån där det finns någon egendom som säkerhet för lånet. Det kan därmed jämföras med bolånet för privatpersoner. Boendet är säkerheten som banken i värsta fall kan tvångssälja för att få in skulden.

Företagslån utan säkerhet

Företagslån utan säkerhet är därmed ett lån som tecknas utan att aktier, byggnader eller maskiner behöver pantsättas för lånet. Istället ser banken enbart på gällande ekonomisk situation och gör en riskbedömning utifrån detta. Det är därmed en låneform för företag som inte kan (eller vill) pantsätta egendom för att därigenom få lån.

Säkerhet i person

Ett flertal företagslån, där kreditgivaren anger att säkerhet inte krävs, kräver ändå att ägaren av företaget går in i personlig borgen. Om företaget inte återbetalar hela skulden kommer banken att vända kravet mot denna person. På detta sätt får banken en ökad säkerhet. Först finns möjligheten att företaget ska återbetala sin skuld. Sen finns möjligheten att kräva borgensmannen på pengar.

Det som sker i detta fall är man som privatperson ”går i säkerhet” för att lånet kommer att betalas. I annat fall blir man personlig helt återbetalningsskyldig. Det är inte ovanligt att företag tecknar lån på ett par hundratusen upp till någon miljon. Men hos många kreditgivare krävs det alltså då en personlig borgen. Något som kan innebära att personen blir skyldig att betala en mycket stor summa om företaget inte skulle återbetala summan.

Ett företagslån utan säkerhet innebär alltså att ingen säkerhet finns i egendom. Däremot kan de ha krav på personlig säkerhet i borgen. Detta brukar däremot inte alltid visas lika tydligt. Ordet säkerhet kan alltså tolkas något olika.