Archive for september, 2013

Author:admin85 Category: Ekonomi september 20th, 2013 Comments are closed.

Den enes död är den andres bröd.  Så kan man tänka när det gäller bostadspriser för det är extremt tydligt hur konjunkturen påverkar hur priserna på hus och bostadsrätter rör sig. Utgår man från att priset på hus är en värdemätare på hur konjunkturen rör sig så är ekonomin på väg upp i Europa. Under andra kvartalet 2013 steg nämligen priserna vilket inte har skett sedan 2010.

Det som menas är alltså ett allmänt bostadsindex för hela Europa och inte enbart ett enda land. De som följt bostadspriserna i Sverige vet att de krupit uppåt under en lång period. Oftast med mer än vad inflationen varit på vilket gjort att vi haft en reell ökning på priserna under mycket lång tid.  Inte så konstigt då den svenska ekonomin har gått betydligt bättre än resterande Europa under de senaste åren.

Sveriges uppgång det andra kvartalet bestod av 1,5% men det fanns andra länder som hade ännu starkare uppgång. Estland vann första pris på 5,2% under detta kvartal.  Sammantaget har priserna där gått upp 11,9% under det senaste året!

Men uppgångarna ibland annat Sverige har inte kunnat kompensera de kraftiga nedgångarna som varit i andra länder under de tre senaste åren. De kraftigaste nedgångarna har varit i de länder som har haft stark lågkonjunktur. Grekland har t.ex. flera år bakom sig av katastrofal ekonomi. Under det andra kvartalet föll bostadspriserna där med 2,5% vilket är en fortsättning på en dyster trend. Senaste året har de fallit 11,5% och sedan toppnoteringarna på prisnivån kring början av år 2000 har priserna fallit med hela 31%.

Andra länder som det rapporterats om i media när det gäller lågkonjunktur och neddragningar är Spanien och Italien. Även i Spanien har bostadsägarna problem med att få tillbaka de summor som de köpte sina hus för. Genomsnittet här har nämligen också fallit med ca 30% sedan toppnotering. För Italien är samma siffra 15%.

Har man tänkt köpa hus i Spanien kan det alltså vara läge. Inte bara för att priserna fallit kraftigt de senaste åren utan även för att det nu verkar vara en konjunkturuppgång på gång i Europa. Det skulle få med alla länder i uppgången vilket därmed skulle resultera i att huspriserna går upp i dessa länder.  Men det är alltid en risk man tar. Fortsätter det gå ned för landet kan det bli extremt svårt att sälja den dagen man inte vill ha bostaden kvar.

Är man däremot intresserad av att investera i ett land där uppgången har varit störst det senaste kvartalet måste man vända sina blickar mer österut. Taiwan hade en ökning på 7,4% och det i ett land som redan tidigare haft mycket höga priser på boende. Ser man på den senaste 12-månaders perioden vinner däremot Dubai med en ökning på hela 21,7%. Det dessa två länder har gemensamt är en kraftig uppgång i ekonomin så även här stämmer alltså kopplingen mellan konjunktur och huspriser.

Author:admin85 Category: Litteratur & Ordspråk m.m. september 8th, 2013 Comments are closed.

Vet du vad det kallas när man använder sin telefon för att ta en bild på sig själv som ska vara självgynnande (smickrande)? Ordet som används är ”Selfie” och har använts så ofta i olika sociala medier att det blivit ett vedertaget begrepp. Detta i likhet med att ”googla” som för relativt många år sedan blev ett begrepp på att söka information på nätet via sökmotorn Google.

Selfie är ett av de nyord som använts i sådan stor utsträckning att engelska Oxford Dictonary har valt att lägga med det i ordlistan över engelska ord.

Vad som avgör om ett nyord ska antas till det officiella brittiska språket är flera faktorer. Det ska ha en stor spridning och alltså inte enbart förekomma på enstaka platser eller tillfällen. Dessutom ska ordet använts frekvent under en längre tid och dessutom av flera olika källor. Selfie fyllde alltså dessa kriterier och blev ett av de ord som lades till under 2013.

Oxford Dictionary lägger till ca 1000 nya ord varje år men samtidigt kan vissa försvinna eftersom språket hela tiden byggs upp och förändras.

Andra ord som lagts till under 2013 är Twerking, Girl Crush och Digital Detox. Till motsats mot Selfie handlar twerking inte om att visa sig själv i bästa dager då twerking är att dansa genom att skaka på höfterna i något som mest kan liknas vid studsiga rörelser.  Ett typiskt exempel är Miley Cyrus som dansade loss på MTV video music award 2013 med twerking-rörelser.

Att genomföra en Digital Detox innebär att ta paus (fasta) från alla digitala medier som t.ex. Facebook, MySpace andra sociala forum. Idag är det många som flera gånger per dag känner sig tvungna att logga in och skriva/kommentera på dessa sidor vilket skapar en social stress. Att ta en Digital Detox kan därmed bli lösningen för att bryta det digitalt sociala beroendet.

Girl Crush är ett ord som syftar på en kvinna som blir förälskad i en annan kvinna. Men detta utan att det är en sexuell attraktion. Det ska alltså inte förväxlas med homosexualitet där en kvinna dras till en annan kvinna även utifrån sexuell attraktion.